نرم افزار CRM مدیریت ارتباط با مشتری


نرم افزار CRM , استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری به شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمت به مشتریان کمک خواهد کرد.
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری می‌تواند چرخه فروش را کوتاهتر نماید، به جذب مشتریان جدید و برقراری ارتباط نزدیکتر به مشتریان جاری کمک نماید و در نتیجه به افزایش درآمد همراه با رضایت مشتریان بیانجامد.نرم افزار CRM جامع آرپا عنوان برترین و کارامد ترین نرم افزار را به خود اختصاص داده است و تمام مشتریانی که از نرم افزار سی ار ام آرپا استفاده کرده اند از رضایت کاملی برخوردار هستند.
نرم افزار CRM آرپا میتواند با توجه به پارامتریک بودن کلیه اطلاعات ورودی، امکان استفاده از تعاریفی مانند گروه بندی مشتریان، درجات اهمیت، احتمال موفقیت، پستهای سازمانی، انواع وظایف مانند ارسال فکس، قرار ملاقات، ارسال پیش فاکتور و ... در سیستم به راحتی صورت میگیرد.
ویژگی های منحصر سیستم های آرپا رابط کاربری زیبا و آسان نصب و استقرار نرم افزار , آموزش و پشتیبانی آنلاین نرم افزار CRM است .

برخی از مشخصات نرم‌افزار CRM آرپا

امکان تعریف همه افراد، سازمانها و مراجع مرتبط با شرکت (این اطلاعات فقط شامل مشتریان نمی باشد. کاربر میتواند همه عواملی را که به نوعی با آنها در ارتباط می باشد در سیستم تعریف نموده و در صورت نیاز از آنها استفاده نماید) در نرم افزار CRM
امکان تعریف پارامترهای موردنظر به عنوان خصوصیات افراد و سازمانهای مرتبط شامل انواع فیلدهای انتخابی، توضیحی، عددی، تاریخی و ... با توجه به تعاریف داخلی سازمان و نیازهای خود کاربر در نرم افزار CRM
امکان تعریف اشخاص مربوطه در هر سازمان و تعریف نوع ارتباط به همراه مشخصات مورد نیاز با تعریف پارامتریک و دلخواه در نرم افزار CRM
امکان معرفی آلارمهای مورد نیاز با روشهای مختلف تکرار با تعیین روز دفعات تکرار آلارم در نرم افزار CRM
امکان تعریف پرونده های مرتبط مانند پرونده فروش، پرونده بازاریابی، پرونده خدمات پس از فروش و ... با توجه به نیاز داخلی سازمان در نرم افزار CRM
امکان تعریف پارامترهای موردنظر به عنوان خصوصیات پرونده ها شامل انواع فیلدهای انتخابی، توضیحی، عددی، تاریخی و ... با توجه به تعاریف داخلی سازمان و نیازهای کاربر در نرم افزار CRM
امکان تعریف وظایف محوله به تفکیک شخص، پرونده، پرسنل و ... به همراه ثبت اطلاعات موردنظر مانند زمان شروع و پایان، فرد یا افراد مسئول و ... در راستای برقراری ارتباط بهینه بین پرسنل و گروههای کاری در نرم افزار CRM
امکان تعریف پارامترهای موردنظر به عنوان خصوصیات وظایف شامل انواع فیلدهای انتخابی، توضیحی، عددی، تاریخی و ... با توجه به تعاریف داخلی سازمان و نیازهای خود کاربر در نرم افزار CRM
امکان ارسال E-Mail و فکس گروهی در نرم افزار CRM
امکان تهیه و تعریف گزارشهای موردنیاز به صورت کاملاً پارامتریک با توجه به نیاز داخلی سازمان و با توجه به اطلاعات ثبت شده در هرکدام از قسمتهای طرف حسابها، پرونده ها و وظایف در نرم افزار CRM
امکان تعیین گزارشهای خود اجرا که در ابتدای ورود به برنامه اجرا شده و به کاربر کمک نماید در نرم افزار CRM
امکان تعریف کاربران و سطوح دسترسی برای اشخاص، پرونده ها، وظایف و ... در نرم افزار CRM
اولویت بندی وظایف برای اجرا از نظر اهمیت آنها در نرم افزار CRM
اختصاصی بودن کارتابل برای هر کاربر و عدم دسترسی سایر کاربران به کارتابل همکاران خود در نرم افزار CRM
امکان دسترسی مدیریت به کارتابل تمامی کاربران زیر دست و مشاهده و بررسی لحظه به لحظه نحوه عملکرد آن در نرم افزار CRM
امکان ثبت ضمیمه و فا کتورهای ثبت شده به عنوان مثال (فاکتور فروش ، پیش فاکتور... ) در پرونده هر شخص یا سازمان در نرم افزار CRM
ارجاع دادن وظایف به کاربر دیگر و ثبت شدن در کارتابل و سرعت بخشیدن به امور داخلی سازمان در نرم افزار CRM
 
مشخصات گزارش

مشخصات گزارش

تنظیمات پرونده ها

تنظیمات پرونده ها

مشخصات طرف حساب

مشخصات طرف حساب