siri-800x450-min
 

ضریب هوشی گوگل از بینگ و سیری بالاتر است


یک سری دانشمند آزمونی هایی را برای تست میزان ضریب هوش مصنوعی انجام داده اند و به این نتیجه رسیده اند که هوش مصنوعی شرکت گوگل عملکردی بسیار بهتری نسبت به هوش مصنوعی بینگ و سیری دارد , اما این میزان ضریب هوشی پایین تر از ضریب هوشی یک کودک 6 ساله است . تحقیقاتی توسط دو محقق به نام های یانگ شی و یانگ لی که در سال 2016 انجام شده است , میزان ضریب هوش مصنوعی گوگل 47.28 است که این میزان کمتر از ضریب هوشی یک کودک 6 ساله است . ضریب هوشی کودک 6 ساله 55.5, اما ضریب هوش مصنوعی سیری 23.9 است . هوش مصنوعی سیری از دیگر رقبای خود رتبه پایین تری دارد , هوش مصنوعی بینگ 31.98 و بایدو 32.92 است که به مراتب سیری پایین تر از این دو هوش مصنوعی قرار میگیرد.
تمام این تست هایی که انجام شده بسیار پایین تر از ضریب هوشی یک فرد 18 ساله است که با ضریب هوشی 97 است . در سال 2014 دو دانشمند میزان ضریب هوشی گوگل و بایدو را باهم مقایسه کرده بود که مشخص شد ضریب هوشی گوگل 26.5 و ضریب هوشی بایدو 23.5 است. این نتایجی که بدست آمده است مشخص میکند هوش مصنوعی گوگل , بایدو و دیگران در دو سال گذشته پیشرفت چشم گیری داشته اند ولی همچنان پایین تر از ضریب هوشی یک کودک 6 ساله است .
همچنین محققان یک مدل ارزیابی از هوش سیستم های مصنوعی انجام داده اند که میزان آسیب پذیری این سیستم برای انسان ها مورد ارزیابی قرار داده اند . این مدلی که برای اندازه گیری انجام شده است هوش مصنوعی را در 4 حوزه دانشی و عملکرد و ویژگی های انسان را با هم ترکیب کرده اند که این موارد ورودی و خروجی , تسلط و خلاقیت است . این تست به شش قسمت تقسیم میشود , مدل سطح اول سیستمی است که امکان تبادل اطلاعات با انسان وجود ندارد. سیستم مورد ارزیابی قرار گرفته شده توانایی ایجاد نوآوری و خلاقیت , تسلط بر دانش و توانایی و میتوانند از مهارت خود به کارببرند . این توانایی با گذشت زمان قابل افزایش است .
سیستم هوش مصنوعی در سطح اول تفاوت چندانی برای تعامل اطلاعاتی بین انسان و سیستم وجود ندارد . در حالی که سیستم های سطح دوم که شامل تلویزیون های هوشمند و لباسشویی ها میتوانند برنامه های داده شده را کنترل کنند اما قادر نیستند یاد بگیرند . در سطح سوم که شامل موبایل های هوشمند کامپیوتر ها هستند که میتوانند به روز رسانی شوند و ارتقا یابند . اما سیستم های سطح چهار که شامل Google Brain , Baidu Brain و RoboEarth اتحادیه اروپا هستند قابلیت این را دارند که با سیستم های ابری با هم تطبیق پذیر باشند .
دانشمندان طبق استدلالی که دارند انسان هارا که هوش طبیعی دارند در سطح پنجم این دسته قرار داده اند.در این تحقیقات محققان آلفا گو که این سیستم متعلق به شرکت گوگل است را در سطح سوم قرار میدهند , چون این سیستم در حال توسعه است و در حال بروز رسانی میباشد . توجه داشته باشید که اسن سیستم میتواند با انسان رقابت کند و بلکه انسان را شکست بدهد اما نمیتوان گفت که این سیستم خلاقیت دارد در حالی که مدام درحال آموزش گرفتن از انسان است.
با این حال طبق گفته ی دانشمندان اگر سیستم آلفاگو بتواند بدون دخالت انسان اطلاعات برای بازی را جمع آوری کند و به طور خودکار برنامه ریزی کند و هدفی برای پیروز شدن در بازی را داشته باشد آنگاه میتوان گفت سیستم AlphaGo سیستمی خلاقی است . از طریق دیدگاه جامع این سیستم قادر به چنین توسعه ای نیست و دو رده پایین تر از انسان قرار میگیرد.
منبع zdnet
 

 
#AlphaGo
#Bing
#Siri