دنیای تجارت ممکن است دوستدار یا متنفر از او باشد ، ولی در هر صورت ناگریز از معامله با اوست به نقل از اکونومیست : اگرچه او خود را به عنوان یک مدیر اجرایی معرفی کرده است که می تواند به خوبی آمریکا را اداره کند ، دونالد ترامپ با دنیای تجارت آمریکا بیگانه است . فعالیت های تجاری وی در مقایسه با استاندارد های ابر کمپانی های آمریکا ناچیز قلمداد می شود و تعداد اندکی از روسای این کمپانی ها رئیس جمهور منتخب را برابر با خودشان یا متحد خود می دانند . او که هیچ دوستی در میان نخبگان تجارت ندارد ، چند هفته پیش دیداری با تعدادی از سرمایه داران خصوصی کلان دیدار داشته ، کسانی که بدون شک به صف مدیران و اعضای هیئت رئیسه هایی که در برج ترامپ به صف ایستاده اند پیوسته اند تا منافع و اولیت هایشان را قبل از رفتن ترامپ به پشت میز ریاست جمهوری پیگیری کنند . این متقاضیان به زودی در حالی نگرش های تجاری آقای ترامپ را کشف خواهند کرد که ۳ خط متناقض در میان آنها خواهند دید . او مشتاق رها سازی بخش خصوصی برای احیای رشد اقتصادی ست . در این مورد قطعا لیست بلند بالایی وجود خواهد داشت : سال گذشته لیستی از کمپانی های آمریکایی که به طور متوسط ۴۶% از نقدینگیشان را سرمایه گذاری کرده اند تهیه شد . در طرف دیگر او یک عوام گراست که فکر می کنند اقتصاد به میل تجارت های بزرگ و دوستان و همپیمانان سرمایه دار می گردد ، و همچنین او خود را حامی مردم امریکا می داند . در ماه های پیش رو این 3 رویکرد متفاوت به ترتیب باعث هیجان ، نگرانی ، و ترس دنیای تجارت خواهد شد .

#دونالد_ترامپ #ترامپ #اقتصادی #آمریکا #تجارت #آینده_ی_بازار_تجارت #اقتصاد_آمریکا #آرپا #نرم_افزار_حساب_داری #نرم_افزار_مالی #سیستم_مدیریت_مالی #نرم_افزار_مدیریت_مالی #نرم_افزار_حساب_داری_ترکی #نرم_افزار_حساب_داری_انگلیسی #نرم_افزار_حساب_داری_چینی