morning_glory_pool_yellowstone_feature-640x353-copy
 
در محیط هایی که از نظر شرایط لازم برای حیات به شدت نامساعد دانسته می شد ، همانند دهانه های آتشفشانی در بستر اقیاونس ها یا حوضچه های سولفوری در یلو استون (واقع در امریکا) ، حیات باکتریایی یافت شده است . در سال 1991 ، رباتی کنترل از راه دور از نوعی قارچ در حال رشد در ویرانه های راکتور چرنوبیل نمونه برداری کرد . این موضوع ابتدا توجه دانشمندان را به خود جلب کرد ، مدتی بعد نمونه های مشابهی در استخر راکتور یافت شد ، و البته این چنین قارچ هایی در هر ظرف شویی ممکن است یافت شوند . ان قارچ ها تنها گونه هایی نبودند که در محیط های به شدت آلوده به رادیواکتیو (که کشنده است) توانسته بودند سازگاری یابند ، باکتری هایی در معدن طلایی الوده به رادیواکتیو در عمق 2 مایلی زمین در افریقای جنوبی نیز کشف شده اند . زیست شناس نجومی "دیمیترا اتری" معتقد است مطالعه ی موردی این چنین شرایطی از حیات می تواند منجر به تغییرات جدی در تصور ما از اینکه حیات فرازمینی در چه محیط هایی ممکن است وجود داشته باشد ، به وجود آورد .


منبع

#باکتری #حیات_فرازمینی #فضا
#آرپا - #نرم_افزار_حساب_داری - #نرم_افزار_مالی - #سیستم_مدیریت_مالی #نرم_افزار_حساب_داری_ترکی #نرم_افزار_حساب_داری_انگلیسی #نرم_افزار_حساب_داری_چینی