ابزار هک آیفون لورفت


شرکت اپل و سازمان FBI که با هم سر مسئله مهمی برای بازکردن یکی از قفل های آیفون به درگیری انجامید که خبرش در کل دنیا پیچید . اپل به هیچ عنوان برای باز کردن این قفل زیر بار نرفت و خیلی هامیگفتند که باید با FBI همکاری کند برای امنیت کشور و خیلی های دیگر میگفتند نباید قفل را باز کند.
شرکت اپل نگران این بود که اگر ابزار باز کردن قفل را بدهد امنیت تمام کاربران اپل به خطر می افتد , کمی بعد شرکت FBI خبر باز کردن آیفن مدنظر را داد که با همکاری یک هکر انجام شده بود.
شایعاتی پخش شده بود که شرکت Cellebrite ابزار هک آیفون را برای FBI ساخته خودش نیز هک شده است . آن هکری که این شرکت را هک کرده بود این ابزار را در همه جا انتشار کرد تا هشداری به FBI داده باشد. این اطلاعاتی که در اینترنت پخش شده بود مربود به ابزاری بود که با آن میشد آیفون 5c و برخی از موبایل های اندروید را هک کرد.
آن هکری که این ابزار را در اینترنت پخش کرده بود گفت که نباید این ابزار ساخته شود , چون اگر به دست افراد بیوفتد همه میتوانند با آن کار کنند. این هکر گفت که استفاده از این ابزار هک کار سختی نیست و آدم کم سواد هم میتواند با آن کار کند.
شرکت Cellebrite که چندی پیش اعلام کرد هک شده گفت که فقط در این هک اطلاعات تماس کاربران دزدیده شده بود .

منبع mobilni